Hovedregel - Ikke fradrag

Kort oppsummert

Unntak - Rett til fradrag