3100 Salgsinntekt handelsvarer, innenlands, avgiftsfri

3105 Salgsinntekt handelsvarer, utførsel, avgiftsfri

3109 Opptjent, ikke fakturert inntekt

3110 Salgsinntekt egentilvirkede varer, innenlands, avgiftsfri

3115 Salgsinntekt egentilvirkede varer, utførsel, avgiftsfri

3119 Opptjent, ikke fakturert inntekt

3120 Salgsinntekt tjenester, innenlands, avgiftsfri

3125 Salgsinntekt tjenester, utførsel, avgiftsfri

3129 Opptjent, ikke fakturert inntekt

3160 Uttak av varer, avgiftsfritt

3170 Uttak av tjenester, avgiftsfritt

3181 Kontantrabatt, innenlands, avgiftsfritt

3182 Kontantrabatt, utførsel, avgiftsfritt

3185 Kvantumsrabatt, innenlands, avgiftsfritt

3186 Kvantumsrabatt, utførsel, avgiftsfritt

3188 Annen salgsinntektsreduksjon, innenlands, avgiftsfritt

3189 Annen salgsinntektsreduksjon, utførsel, avgiftsfritt

3190 Viderefakturering av omkostninger ved salg, innenlands, avgiftsfritt

3191 Viderefakturering av omkostninger ved salg, utførsel, avgiftsfritt