3700 Provisjonsinntekt, avgiftspliktig

3705 Provisjonsinntekt, avgiftsfri

3707 Provisjonsinntekt, unntatt avgiftsplikt

3709 Opptjent, ikke fakturert provisjonsinntekt

3710 Provisjonsinntekt, unntatt avgiftsplikt