Generelt om utbytte

Disponering av resultat - avgiver av utbytte

Utbytteavsetning - avgiver

Utbetaling av utbytte - avgiver

Utbytte ved inntektsføring - mottaker

Kildeskatt på utbytte - inntektsføring for mottaker

Utbytte ved tilbakebetaling av investert kapital - mottaker

Ekstraordinært utbytte og tilleggsutbytte

Utbytte ved egenkapitalmetoden eller bruttometoden

Utbytte i henhold til IFRS

Utbytte og formue

Merverdiavgift på utbytte

Skatt på utbytte

Opplysninger om utbytte