Ekstraordinært utbytte og tilleggsutbytte

Endringer i vedtatt, ikke utbetalt utbytte

Giver - utbetaling av utbytte

Giver - utbytteavsetning

Kildeskatt på utbytte - inntektsføring for mottaker

Kort oppsummert

Merverdiavgift på utbytte

Mottaker - inntektsføring av utbytte

Mottaker - utbytte ved tilbakebetaling av investert kapital

Opplysninger om utbytte

Selskapsrettslig om utbytte

Skatt på utbytte

Utbytte i henhold til IFRS og forenklet IFRS

Utbytte ved egenkapitalmetoden eller bruttometoden