Kort oppsummert

Satser

Ileggelse av forsinkelsesgebyr

Ettergivelse av forsinkelsesgebyr

Merverdiavgift og bokføring

Skatt