Kort oppsummert

Definisjon av netthandel

Internettsalg

Kontantsalg

Kredittsalg

Forskuddsbetaling

Kilder