Bruk av kreditnota

Innhold i kreditnotaen

Kort oppsummert

Tilfeller der kreditnota ikke skal utstedes

Utsending og oppbevaring