Kort oppsummert

Bruk av kreditnota

Innhold i kreditnotaen

Utsending og oppbevaring

Tilfeller der kreditnota ikke skal utstedes