Kapitalforhøyelse med innbetaling av penger

Kapitalforhøyelse med tingsinnskudd

Kapitalforhøyelse med konvertering av gjeld

Fondsemisjon

Ikke registrerte kapitalforhøyelser/fondsemisjon

Utgifter ved kapitalforhøyelse

Skatt

Selskapsrett