Kjøp av datautstyr til bruk i virksomheten

Leie av datautstyr og kontormaskiner

Vedlikehold og reparasjon av datautstyr