Fri parkering og lading

Arbeidsgivers refusjon av kostnader til parkering og bruk av ladestasjon