Gevinst og tap ved salg av driftsmidler

Mva - Avgiftspliktig salg

Mva - Avgiftsfritt salg

Mva - Avgiftsunntatt salg

Justering av inngående merverdiavgift

Skatt

Bokføring