7600 Lisensavgift

7605 Royalties

7610 Patentkostnad ved egen patent

7620 Kostnad ved varemerke o.l.

7630 Kontroll-, prøve- og stempelavgifter