Kjøp av fast eiendom

Fast teknisk installasjon i kjøpt bygg