Formelle krav til faktura

Forfallsdato

Språk

Angivelse av partene

Nummerering og datering

Tidspunkt og sted for levering av ytelsen

Vederlag ved formidling og inngangspenger/garderobeavgift ved serveringssteder

Valuta

Øreavrunding av vederlag

Merverdiavgift