Kjøp, oppføring og påkostning av firmahytte

Inventar og utstyr til firmahytte

Driftskostnader

Vedlikehold av firmahytte