Registrert eller statsautorisert revisor

Ansvarlig revisor med revisorregisternummer