Statsautorisert revisor

Ansvarlig revisor med revisorregisternummer