Salg av varer til utenlandsk næringsdrivende med levering i Norge for eksport

Tilfeller hvor overdragelse til kjøper i Norge gir fritak for merverdiavgift