Aksjelovens krav

Kapitalnedsettelse til dekning av tap

Kapitalnedsettelse med utdeling til aksjeeierne

Kapitalnedsettelse med avsetning til fond

Tidspunkt for regnskapsføring og ikke-registrerte kapitalnedsettelser