Generelt

Kjøpegrupper som er omfattet av fritaket

Omsetning av tjenester

Omsetning av varer

Omsetning fra baseselskap