Kort oppsummert

Avgiftsunntatt undervisningstjeneste

Avgiftspliktige kurs, konferanser etc.

Nettbaserte kurs, webinarer o.l

Salg av tilknyttede varer og tjenester