Innkjøp til lotterier eller konkurranser

Uttak fra eget lager til bruk i virksomheten