Ettergivelse av leverandørgjeld - manglende betalingsevne