Helsetjenester for ansatte - naturalytelse

Forebyggende behandling - skattefritt

Kurativ behandling - skattepliktig

Alternativ behandling - skattepliktig

Røykeavvenningskurs