8300 Betalbar skatt

8309 Betalbar skatt, for mye/lite avsatt tidligere år

8320 Endring i utsatt skatt/skattefordel