Oppføring av bygg til eget bruk

Oppføring i fremmed regi

Oppføring i egen regi

Oppføring i egen- og fremmedregi