Kort oppsummert

Hva er goodwill?

Vurderingsregler

Negativ goodwill

Avskrivning av goodwill

Nedskrivning av goodwill

Egenutviklet goodwill

Verktøy