Kort oppsummert

Foreligger det næringsvirksomhet eller ikke?

Utleie i næringsvirksomhet

Utleie utenfor næringsvirksomhet

Fritidseiendom i utlandet