Salg til meieri (melkeoppgjør)

Småsalg direkte til forbruker

Uttak av melk