15
Juli

- AGA, finansskatt og skattetrekk - 3. termin (betaling)

20
Juli

- MVA - e-handel VOEC (levering og betaling)

31
Juli

- Innsending av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning eller oversendelsesbrev til Regnskapsregisteret - papir og elektronisk

5
August

- A-melding juli (levering)

10
August

- Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding) - 2. kvartal

31
August

- Kompensasjonsmelding for MVA - 3. termin (levering)

31
August

- MVA-melding - 3. termin (levering og betaling)