12
Desember

- MVA-melding - 5. termin (levering og betaling)

12
Desember

- Kompensasjonsmelding for MVA - 5. termin (levering)

15
Desember

- Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende 4. termin (betaling)

15
Desember

- Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) 4. termin (betaling)

31
Desember

- Børsnoterte selskaper - finansiell kalender skal senest offentliggjøres

31
Desember

- Regnskapsperiodens slutt

5
Januar

- A-melding desember (levering)