18
Mai

- AGA, finansskatt og skattetrekk - 2. termin (betaling)

18
Mai

- Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)

31
Mai

- Skattemelding (selvangivelse) for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende og selskap (levering)

31
Mai

- Næringsrapport skatt (levering)

31
Mai

- Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting (levering)

31
Mai

- Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen – næringsdrivende (personlig og upersonlig)

31
Mai

- Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter (regnskapsfører, revisor og næringsdrivende)