20
januar

- MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)

20
januar

- Livsforsikring - frist for levering av tredjepartsopplysninger

20
januar

- Skadeforsikring - frist for levering av tredjepartsopplysninger

20
januar

- Innskudd, utlån og renter mv. - frist for levering av tredjepartsopplysninger

20
januar

- Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn - frist for levering av tredjepartsopplysninger

31
januar

- Boligsameier - frist for levering av tredjepartsopplysninger

31
januar

- Boligselskap - frist for levering av tredjepartsopplysninger