10
August

- Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding) - 2. kvartal

31
August

- Kompensasjonsmelding for MVA - 3. termin (levering)

31
August

- MVA-melding - 3. termin (levering og betaling)

31
August

- Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av halvårsrapport

31
August

- Fastsette årsregnskap og årsberetning

31
August

- Avholde ordinær generalforsamling i AS/ASA og samvirkeforetak

6
September

- A-melding august (levering)