1
Desember

- Søknadsfrist for å gå fra årstermin tilbake til 2-månedlig termin

6
Desember

- A-melding november (levering)

10
Desember

- MVA-melding - 5. termin (levering og betaling)

10
Desember

- Kompensasjonsmelding for MVA - 5. termin (levering)

15
Desember

- Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende 4. termin (betaling)

15
Desember

- Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) 4. termin (betaling)

31
Desember

- Børsnoterte selskaper - finansiell kalender skal senest offentliggjøres