10
August

- Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding) - 2. kvartal

31
August

- Kompensasjonsmelding for MVA - 3. termin (levering)

31
August

- MVA-melding - 3. termin (levering og betaling)

31
August

- Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av halvårsrapport

1
September

- Søknadsfrist for merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

5
September

- A-melding august (levering)

15
September

- AGA, finansskatt og skattetrekk - 4. termin (betaling)