12
Juni

- MVA-melding - 2. termin (levering og betaling)

12
Juni

- Kompensasjonsmelding for MVA - 2. termin (levering)

15
Juni

- Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende 2. termin (betaling)

15
Juni

- Forskuddsskatt for deltager i ansvarlig selskap (ANS) 2. termin (betaling)

30
Juni

- Avholde ordinær generalforsamling i AS/ASA og samvirkeforetak

30
Juni

- Fastsette årsregnskap og årsberetning

5
Juli

- A-melding juni (levering)