31
Januar

- Aksjonærregisteroppgaven - elektronisk og papir

31
Januar

- Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning - papir og elektronisk for avvikende regnskapsår

31
Januar

- Boligsameier - frist for levering av tredjepartsopplysninger

31
Januar

- Boligselskap - frist for levering av tredjepartsopplysninger

31
Januar

- Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter - frist for levering av tredjepartsopplysninger

31
Januar

- Sammenstillingsoppgave til arbeidstaker (a-ordningen)

1
Februar

- Søknadsfrist for årstermin merverdiavgift