30
September

- Innsending av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning eller oversendelsesbrev til Regnskapsregisteret - papir og elektronisk

5
Oktober

- A-melding september (levering)

11
Oktober

- MVA-melding - 4. termin (levering og betaling)

11
Oktober

- Kompensasjonsmelding for MVA - 4. termin (levering)

20
Oktober

- MVA - e-handel VOEC (levering og betaling)

5
November

- A-melding oktober (levering)

10
November

- Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding) - 3. kvartal