5
Januar

- A-melding desember (levering)

15
Januar

- AGA, finansskatt og skattetrekk - 6. termin (betaling)

22
Januar

- MVA - e-handel VOEC (levering og betaling)

22
Januar

- Livsforsikring - frist for levering av tredjepartsopplysninger

22
Januar

- Skadeforsikring - frist for levering av tredjepartsopplysninger

22
Januar

- Innskudd, utlån og renter mv. - frist for levering av tredjepartsopplysninger

22
Januar

- Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn - frist for levering av tredjepartsopplysninger