30
April

- Skattemelding (Selvangivelse) for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 (levering)

30
April

- Skattemelding personlige skattytere

30
April

- Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av årsrapport

6
Mai

- A-melding april (levering)

10
Mai

- Mva-melding for omvendt avgiftsplikt (særskilt mva-melding) - 1. kvartal

15
Mai

- AGA, finansskatt og skattetrekk - 2. termin (betaling)

31
Mai

- Skattemelding for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende og selskap (levering)