31
Mai

- Skattemelding for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende og selskap (levering)

31
Mai

- Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting (levering)

31
Mai

- Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen – næringsdrivende (personlig og upersonlig)

31
Mai

- Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter (regnskapsfører, revisor og næringsdrivende)

7
Juni

- A-melding mai (levering)

10
Juni

- MVA-melding - 2. termin (levering og betaling)

10
Juni

- Kompensasjonsmelding for MVA - 2. termin (levering)