Kort oppsummert

Fra arbeidsgiver - skattepliktige gaver (hovedregelen)

Fra arbeidsgiver - skattefrie gaver (unntak fra hovedregelen)

Fra forretningsforbindelser - skattepliktige gaver (hovedregelen)

Fra forretningsforbindelser - skattefrie gaver (unntak)