Frister

Revisor og regnskapførers søknad om utsettelse

Tvangsmulkt - innlevering av tredjepartsopplysninger, skattemelding mv

Utsettelse for lønnstakere og pensjonister

Utsettelse for næringsdrivende

Utsettelse for næringsdrivende ektefeller