Frister

Utsettelse for næringsdrivende

Revisor og regnskapførers søknad om utsettelse

Utsettelse for næringsdrivende ektefeller

Utsettelse for lønnstakere og pensjonister

Tvangsmulkt - innlevering av tredjepartsopplysninger, skattemelding mv