Anskaffelser til virksomhetens lokaler og bygningsinventar (utgiftsføring)

Kjøp - til bruk i virksomheten (aktivering kostnader)