Kort oppsummert

Fradrag for inngående merverdiavgift

Dokumentasjon av inngående merverdiavgift

Eksempler