Bonus som inngår i feriepengegrunnlaget

Bonus som ikke inngår i feriepengegrunnlaget