Innledning

Forskuddsfakturering - kostnadsføring

Forskuddsfakturering - inntektsføring

Påløpte kostnader ved periodeslutt

Opptjent, ikke fakturert inntekt

Forskudds-/delbetalte kostnader

Forskudd fra kunder