2300 Konvertible lån

2320 Obligasjonslån

2360 Byggelån

2380 Kassakreditt

2390 Annen gjeld til kredittinstitusjon