Hovedregel

Viderefakturering av reisekostnader

Omkostninger salg fast eiendom

Lønnskostnader

Felleskostnader utleie fast eiendom

Interessefellesskap/senterforeninger

Speditørselskap

Leasingselskap

Bompenger

Porto

Mellom selskaper i et konsern