Hva er leasing?

Klassifisering

Verdsettelse og regnskapsføring

Salg med tilbakeleie

Små foretak

Noteopplysninger