Hva er leasing?

Klassifisering

Noteopplysninger

Salg med tilbakeleie

Små foretak

Verdsettelse og regnskapsføring