PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Aksjekapital ved stiftelse

  Aksjekapital

  • D1900 Kontanter, NOK
  • K2000 Aksjekapital / Egenkapital, bundet

  Et aksjeselskap skal ha en aksjekapital på minst 30.000 norske kroner, jf asl. § 3-1.

  Motkonto til konto 2000 avhenger av om det skytes inn kontanter eller om det skytes inn andre type eiendeler (tingsinnskudd), jf asl § 2-4 (1) nr 1, 2 og 3.

  Se nærmere informasjon om bokføring av stiftelseskostnader.

  Stikkord:

  • stifte,
  • stifte aksjeselskap,
  • stiftelse,
  • stifting,
  • aksjeforetak,
  • kommandittselskap,
  Aksjekapital ved stiftelse
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan