Minste tillatte aksjekapital

Aksjekapital ved stiftelse

Aksjers pålydende

Aksjenes pålydende skal fremkomme av vedtektene. Aksjekapitalen skal være fordelt på én eller flere aksjer som rettighetene som aksjeeier knytter seg til og aksjene skal lyde på like stort beløp.

Stikkord: kommandittselskap

Angivelse av aksjekapitalen i vedtektene

Endre pålydende