Minste tillatte aksjekapital

Aksjekapital ved stiftelse

Aksjers pålydende

Angivelse av aksjekapitalen i vedtektene

Aksjekapitalens størrelse skal fremkomme av vedtektene.

Stikkord: vedtektskrav, kommandittselskap

Endre pålydende