Minste tillatte aksjekapital

Aksjekapital ved stiftelse

Aksjers pålydende

Angivelse av aksjekapitalen i vedtektene

Endre pålydende

Endre aksjers pålydende:

Aksjenes pålydende skal fremgå av selskapets vedtekter jf asl. § 2-2 og endring av pålydende må således skje ved en vedtektsendring jf asl. § 5-18. Vedtektene må endres ved beslutning i generalforsamlingen med mindre styret har fått fullmakt i henhold til asl. § 10-14.

Stikkord: kommandittselskap