PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Minste tillatte aksjekapital

  Aksjekapital

  Krav om aksjekapital:

  Et aksjeselskap skal ha en aksjekapital på minst 30.000 norske kroner jf asl. § 3-1. I allmennaksjeselskaper er kravet kr 1.000.000 jf asal. § 3-1.


  Stikkord:

  • aksjeinnskudd,
  • aksjekapital,
  • aksjekapital krav,
  • aksjekapital minstekrav,
  • aksjenes pålydende,
  • aksjer,
  • krav til aksjekapital,
  • minimumskapital,
  • minstekrav aksjekapital,
  • minstekrav til aksjekapital,
  • ks,
  Minste tillatte aksjekapital
  376 1293 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan