Minste tillatte aksjekapital

Krav om aksjekapital:

Et aksjeselskap skal ha en aksjekapital på minst 30.000 norske kroner jf asl. § 3-1. I allmennaksjeselskaper er kravet kr 1.000.000 jf asal. § 3-1.

Stikkord: aksjeinnskudd, aksjekapital krav, aksjekapital minstekrav, krav til aksjekapital, minstekrav aksjekapital, minstekrav til aksjekapital, kommandittselskap

Aksjekapital ved stiftelse

Aksjers pålydende

Angivelse av aksjekapitalen i vedtektene

Endre pålydende