Hva er aksjebasert betaling?

Regnskapsmessig behandling

Verdimåling av oppgjør i egenkapital

Verdimåling av oppgjør i kontanter

Betingelser i opsjoner mv

Noteinformasjon

Rskl. § 7-11a fastsetter overordnende minimumskrav til noteopplysninger om aksjeverdibasert betaling. For små foretak reguleres notekravene i rskl § 7-44, eventuelt i rskl § 7-1 dersom opplysninger om den aksjeverdibasert betalingen anses som nødvendige for å bedømme den regnskapspliktiges stilling og resultat. Se kravene i detalj i «Notesjekklisten (GRS)».

Kravet i NRS 15A om å følge IFRS 2 innebærer at alle de omfattende notekravene til IFRS 2 må følges fullt ut for norske foretak.

Stikkord: noter, kommandittselskap