Innledning

Skatt

Merverdiavgift

Uforedlet virke levert fra allmenningsskog til allmenningsberettigede er fritatt for mva, jf. mval. § 6-20 og fmva. § 6-20-1. For mer om emnet, se MVA-håndboken. Se også «Jordbruk og skogbruk - uttak av produkter»

Det skal beregnes mva på foredlet virke fra allmenningssag som ikke hovedsakelig leverer sitt virke til de allmenningsberettigede. Hovedsakelig betyr minst 80 % i denne sammenheng. Det skal altså beregnes mva på foredlingsverdien av materialet dersom mer enn 20 % av allmenningens omsetning går til ikke-bruksberettigede. Dersom allmenningen ikke hovedsaklig leverer til de bruksberettigede skal det beregnes uttaksmva av det som leveres til de bruksberettigede, og avgiften skal beregnes av virkets foredlingsverdi. Den avgiftspliktige verdien av virke er av praktiske årsaker satt til 50 % av materialets omsetningsverdi uten fradrag for allmenningsrabatt. Dette gjelder for alle leveranser av skurlast, høvellast og impregnert last. Videre foredling av virke, som for eksempel takstoler, transportkasser mv., skal avgiftsberegnes av hele bruttobeløpet. Se fmva. § 6-20-2 og MVA-håndboken.

De allmenninger som ikke har egen sag betaler ut allmenningsytelsen på grunnlag av faktura fra kjøp hos andre trelastforretninger. Her skal det beregnes mva av hele beløpet.

Leveranser av ved i hele lengder, samt bakhon, sagflis og lignende biprodukter fra sagbruket, skal faktureres uten mva når slike produkter leveres innenfor rammen av allmenningsretten.

De fleste fakturaer fra allmmeningen består dermed av en avgiftsfri del (brutto tømmerverdi) og en avgiftspliktig del (foredlingsverdien).

Stikkord: moms, mva

Regnskap

Øvrige aktuelle temaer