PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Avgiftspliktig salg av varer og tjenester til ambassader og konsulater

  Ambassader og konsulater

  • K3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Salg av varer og tjenester til ambassader og konsulater er avgiftspliktig omsetning, se mval. § 3-1 (1).

  Stikkord:

  • ambassader,
  • konsulater,
  • omsetning,
  Avgiftspliktig salg av varer og tjenester til ambassader og konsulater
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan