Skattepliktig dekning av foreningskontingent (naturalytelse)

Skattefri dekning av foreningskontingent

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7400 Kontingent, fradragsberettiget
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Arbeidsgivers dekning av foreningskontingent for den ansatte er som hovedregel skattepliktig, men kan i noen få tilfeller dekkes skattefritt for den ansatte.

Lønn

Ansatte kan i spesielle tilfeller få dekket medlemskontingenten skattefritt av arbeidsgiver dersom:

  • arbeidsgiver har pålagt medlemskapet som et krav etter arbeidsavtalen (arbeidsrettslig gyldig plikt for den ansatte om innmelding i foreningen),
  • arbeidsgivers driftsinteresse er dominerende i forhold til den ansattes egeninteresse i medlemskapet og
  • arbeidsgivers pålegg om medlemskapet må dokumenteres og granskes

Se UTV 2007/1256 siste avsnitt.

Arbeidsgivers dekning av autorasjonsgebyr for regnskapsførere kan du lese om i temaet autorisasjonsgebyr for regnskapsfører.

Om arbeidsgivers dekning av kontingent til f.eks. Regnskap Norge, Den Norske Revisorforening og Den Norske Advokatforening, se temaet om dekning av foreningskontingent.

Merverdiavgift

Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift for personlige medlemskontingenter som betales av arbeidsgiver, jf. mval. § 8-3 (1) bokstav d.

Blir det fakturert en avgiftspliktig del som gjelder serviceavgifter til interesse- og bransjeorganisasjoner, gis det fullt fradrag for dette, se temaet om dekning av kontingent til serviceorganisasjoner.

Stikkord: foreningskontingent, kontingenter fradrag, medlemskap, medlemsavgift, kontigenter, medlemsskap, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker

Skattefri dekning av kontingent til serviceorganisasjoner

Fagforeningskontingent