Skattepliktig dekning av foreningskontingent (naturalytelse)

Skattefri dekning av foreningskontingent

Skattefri dekning av kontingent til serviceorganisasjoner

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
7400 Kontingent, fradragsberettiget
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Kontingenter kan være skattemessig fradragsberettiget som driftskostnad etter skatteloven § 6-1 dersom den betales til en organisasjon som fungerer som ledd i medlemmenes virksomhet (serviceorganisasjon).

Lønn

Kontingent (serviceavgift) som betales til serviceorganisasjoner som utelukkende fungerer som ledd i medlemmenes virksomhet og som yter bistand til medlemmene av teknisk, regnskapsmessig eller lignende art, vil ikke være skattepliktig, aga-pliktig eller innrapporteringspliktig for den ansatte dersom arbeidsgiver dekker kontingenten.

Merverdiavgift

Det er fradrag for inngående merverdiavgift på kontingenter til serviceorganisasjoner som yter regnskapsmessig, juridisk, teknisk og annen driftsrelatert bistand når dette er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten, se mval. § 8-1.

Skatt

Kombinert forenings- og servicevirksomhet

Dersom en organisasjon driver både forenings- og servicevirksomhet er den ikke lenger en serviceorganisasjon. Serviceorganisasjonene kan bl.a. yte regnskapsmessig, juridisk, teknisk og annen driftsrelatert bistand til sine medlemmer. For å få fradrag for kontingenter som gjelder slike servicetjenester, må organisasjonen som yter tjenestene skille ut denne servicedelen i en egen avdeling. Denne må være administrativt og regnskapsmessig utskilt fra den ordinære foreningsvirksomheten f.eks. med egen ansatte og egne lokaler mv. Serviceorganisasjonen trenger ikke å være en egen juridisk enhet.

Eksempler på foreningers utskilte serviceorganisasjoner:

  • I Regnskap Norge AS (tidligere NARF) heter den godkjente serviceorganisasjonen Norges Autoriserte Regnskapsføreres Servicekontor
  • I Den Norske Revisorforening heter den godkjente serviceorganisasjonen Den norske Revisorforening Servicekontor

For en fullstendig oversikt over godkjente og ikke godkjente serviceorganisasjoner, se Skatteetatens liste over serviceorganisasjoner.

Det er ikke noen beløpsmessig begrensning i fradragsretten for disse kontingentene. For mer, se Skatte-ABC.

Bokføring ikke fradragsberettigede kontingenter

Kontingenter/serviceavgift fra serviceorganisasjoner som ikke er godkjente føres mot konto 7410 Kontingenter, ikke fradragsberettiget.

Stikkord: juridiske tjenester, kontingenter fradrag, kontrollavgift narf, kontrollavgift regnskap norge, medlemskap, medlemskontingent, serviceavgift, serviceavgift narf, serviceavgift regnskap norge, servicekontor, servicesenter, kontigenter, medlemsskap, medlemskontigent, medlemsavgift, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker

Fagforeningskontingent