Skattepliktig dekning av pass og vaksiner m.m.

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Anskaffelse av pass og visum samt vaksiner og medisiner i forbindelse med en arbeidstakers reise, er av personlig karakter og vil være en skattepliktig naturalytelse dersom arbeidsgiver dekker.

I noen tilfeller kan utgifter til pass og vaksiner dekkes skattefritt, se Skattefri dekning av pass og vaksiner m.m..

Merverdiavgift

Pass

Det vil ikke være fradrag for inngående merverdiavgift på passgebyr, da dette er omsetning som er et ledd i offentlig myndighetsutøvelse og dermed er unntatt fra loven, se mval. § 3-9 samt MVA-håndboken.

Vaksiner er legemiddel og disse er mva-pliktig med høy sats. MERK! Vaksinasjon anses som en unntatt helsetjeneste og vederlaget vil derfor bli oppkrevd uten merverdiavgift.

Visum

Tjenester i forbindelse med utstedelse av visum, attester m.m. kan være fakturert med merverdiavgift, og vil ikke være fradragsberettiget for merverdiavgift når visumet brukes i forbindelse med reiser av privat karakter.

Stikkord: fornye pass, nødpass, pass, passbilde, reisemedisin, vaksinasjon, vaksiner, vaksiner ansatte, vaksiner utenlands arbeid, visum, visumkostnad, nye, kommandittselskap, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker, kostand, omkostning

Skattefri dekning av pass og vaksiner m.m.