Arbeidsgiver dekker autorisasjonsgebyret

MVA
0 Ingen mva-behandling (ikke fradrag)
Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet
Lønn
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Dersom arbeidsgiver dekker autorasjonsgebyr for en ansatt regnskapsfører, er dette en skattefri naturalytelse for den ansatte. Dersom arbeidsgiver refunderer gebyret eller gebyret dekkes gjennom utgiftsgodtgjørelse, vil dette kunne dekkes skattefritt etter nettometoden, jf. sktl. § 5-11 og Skatte-ABC.

Om arbeidsgivers dekning av personlig foreningskontingent til Regnskap Norge (tidligere NARF) eller Den Norske Revisorforening (DNR), se temaet om dekning av foreningskontingent.

Stikkord: autorisasjon dekning, autorisasjonsavgift, autorisasjonsgebyr, autorisasjonskostnad, autorisasjonsutgift, dekning av kostnad autorisasjon, finanstilsynsavgift, gebyr autorisasjon, tilsynsavgift, utgift finanstilsynet, utligning av finanstilsynet, kostand, omkostning, kredittilsynet, likning